7 клас

Тема "Моделювання".


Пропонуємо розглянути сервіси для створення інформаційних моделей.

Цікаві посилання:

юним біологам https://human.biodigital.com/signup.html
юним географам http://lviv.virtual.ua/ua/3d-tour/
юним астрофізикам http://www.astrogalaxy.ru/astrokindsky.html
юним математикам http://yotx.ru/
юним інформатикам http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_PageПоштова служба Інтернету.

Інтерактивні завдання:

 1. Адреса електронної пошти. 
 2. Поштовий сервер.


Допомога учню (домашня робота):


Електронні таблиці.


Урок 22. 


 Тема: Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Домашня робота до уроку 22.
     Завдання 1 .

     Інтерактивна вправа "Вкладки, команди, інструменти  MS Excel".

     Завдання 2 .
Виконай завдання у MS Excel на Аркуші 1 - Завдання 1, Аркуш 2 - Завдання 3. 
Виконану роботу надішли вчителю на електронну пошту: olga15ivanova15@ukr.net
Адресація комірок. Форматування комірок
Зафарбуй вказані клітинки та діапазони клітинок відповідним кольором:
Зелений - D3:R3, D4:E4, H4:N4, Q4:R4, D5:D14, E8:E14, F12:F14, G13:G14, H14:N14, O13:O14, P12:P14, Q8:Q14, R5:R14
Чорний  - F4:G4, E5:H5, E6:G6, E7:F7, O4:P4, N5:Q5, O6:Q6, P7:Q7, H8:I8, M8:N8, G9:H9, J9 ,L9, N9:O9, G10:J10, L10:O10, H11:I11, M11:N11, K12
Який малюнок ти отримав?
 

Питання для самоконтролю
 1. У чому полягає різниця між форматом даних і форматуванням клітинок?
 2. Чи є різниця між форматуванням всієї таблиці та окремих клітинок?
 3. У яких випадках об'єднують клітинки ЕТ?
 4. Які параметри застосовують для форматування клітинки чи діапазону клітинок? 
Урок 21. 

Електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.

Навчальна презентація до уроку 21.

 1. Інтерактивна вправа "Елементи вікна Excel".
 2. Інтерактивна вправа  "Пропущені слова". Пригадай основні поняття табличного процесора Microsoft Excel та встав пропущені слова в тексті.

 3. Питання для самоконтролю:
 • Для чого призначені Електронні таблиці (ЕТ)?
 • Як називають документ, з якими працює ЕТ?
 • З чого складається ЕТ?
 • Що таке клітинка таблиці? Що розуміють під адресою клітинки?
 • Як виділити весь стовпчик чи рядок ЕТ?

Алгоритми з повторенням і розгалуженням.

Результат пошуку зображень за запитом "скретч картинка"Scratch – програма призначена для навчання дітей від 8 років основам програмування та дизайну. Програма являє собою середовище програмування, у якому можна створювати анімаційні проекти, ігри або інтерактивні історії та обмінюватись ними у мережі. Scratch представляє інформацію у ігровій та розважальній формі, що значно спрощує роботу з програмою. Програма містить модулі, що включають інструменти для роботи з скриптами, графічним та звуковим редакторами. Також Scratch дає можливість використовувати вбудовані логічні конструкції.

Основні особливості: навчання основам програмування у ігровій формі, розробка різних анімаційних проектів, велика кількість інструментів

ЗАВАНТАЖИТИ SCREATCH.  Програмуй з задоволенням!


Побудова комп'ютерних моделей


         Існують різні комп’ютерні програми для створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей. Одну й ту саму задачу можна розв’язати, скориставшись різними програмами. Обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель.  Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення, знань й умінь дослідника, призначення обраного комп’ютерного середовища.
               Для побудови інформаційних моделей за допомогою комп'ютера можливо  використовувати два прийоми:
1) побудова моделей у програмних середовищах, які ви вже вивчали у попередніх класах;
2) застосування різноманітних програм, які допоможуть вам  легко будувати  та досліджувати інформаційні моделі.
Пропонуємо для ознайомлення дві з них:
1) Програма Гран.
Gran2dПрограма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об’єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 2-Dimension).
Завантажити програму можна за посиланням http://www.ktoi.npu.edu.ua/index.php/uk/gran-2d
2) Онлайн середовище https://www.buildwithchrome.com/ пропонує будівельний майданчик, за яким можна змоделювати з елементів Lego будівлю, об'єкт чи ціле містечко, які будуть прив'язані до географічного роташування.
Цікаві інструкції у Академії build with chrome зрозумілі для всіх та дозволяють швидко перейти у режим власного будівництва.