8 клас

“Середовище програмування  Lazarus”

Lazarus - середовище швидкої розробки програмного забезпечення для компілятора Free Pascal, аналогічне Delphi. Даний проект базується на оригінальній кроссплатформенній бібліотеці візуальних компонентів Lazarus Component Library (LCL). Багатоплатформенність - це програмне забезпечення, що працює більш ніж на одній апаратній платформі і / або операційній системі.
Free Pascal - це компілятор мов Pascal і Object Pascal, що працює під Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, і іншими ОС. Таким чином, розроблені додатки можуть функціонувати практично під будь-якою операційною системою.
Все, що ви бачите на екрані під час роботи різних додатків, всі елементи (кнопки, бігунки, меню і т.п.) можна реалізувати в Lazarus. В Lazarus використовується технологія візуального програмування. Користувач для створення графічного інтерфейсу додатку використовує готові компоненти, значки яких знаходяться на панелі компонентів. Після того як він поміщає компонент на формі, програмний код для нього генерується автоматично. Вручну залишається запрограмувати тільки ті дії, які виконуватиме цей додаток.
Завантажити останню версію Lazarus ви можете за посиланням

Створення проекту.
1. В результаті на екрані з'являється порожня форма (вікно майбутньої програми).
2. Створення графічного інтерфейсу проекту -розташування необхідних елементів, завдання розмірів, зміна властивостей;
3. Написання програмного коду, який визначить,що робитиме ваша програма.
4. Налагодження програми.

Вікно програми

Основні інструменти середовища розробки Lazarus:

1. Вікно форми - вікно майбутньої програми.
2. 
Головне вікно, що містить три панелі: меню, панель інструментів, палітру компонентів. Палітру компонентів ви будете використовувати для вибору необхідних вам для створення користувацького інтерфейсу.
3.
Вікно Інспектор об'єктів, що містить файли проекту і вікно зі вкладкою Властивості, в якому ви будете налаштовувати властивості поміщених на форму об'єктів.
4.
Вікно Редактор вихідного коду, в якому ви будете писати програмний код.
 Головне вікно
На Палітрі компонентів, що представляє собою безліч тематичних вкладок, розташовуються візуальні і не візуальні компоненти для вашої майбутньої програми. Не візуальні компоненти видно тільки на першому етапі створення додатку - при редагуванні. Головне вікно залишається відкритим весь час роботи IDE. Закриваючи його, ви, тим самим, закриваєте Lazarus і всі відкриті в ньому вікна.
Інспектор об'єктів
На першій сторінці «Властивості» постійно відображаються всі доступні властивості обраного компонента. У лівій колонці міститься список всіх властивостей виділеного в даний момент компонента, в правій - значення властивостей. Значення властивостей можна змінювати ще до запуску проектованої програми. На другій сторінці «Події» знаходяться
можливі обробники подій для обраного компонента. У лівій колонці розташовані назви події, в правій – відповідні процедури.
Вікно редактора коду

 У вікні Редактор вихідного коду ви будите писати програмний код програми, і саме вікно дуже схоже на звичайний текстовий редактор. Для зручності при редагуванні тексту програми рядки пронумеровані, передбачено виділення кольором:• всі службові слова виділяються жирним шрифтом;• знаки пунктуації стають червоними;
• рядка з помилками виділяються коричневим кольором;• коментарі можуть полягати в фігурні дужки {} і виділяються синім.
Текст програми розбивається на частини -процедури і функції. Основну роботу програміст виробляє саме тут.

 Вікно форми
Lazarus при першому запуску автоматично пропонує користувачеві новий проект, відкриваючи порожню форму під назвою Form1, і призначає його головним вікном. Переносячи на нього елементи з палітри компонентів, ви тим самим, попередньо оформляєте його. Головне вікно в проекті може бути тільки одне. Все інші створювані вікна будуть дочірніми. Закриваючи головне вікно стандартної кнопкою закриття вікна, або програмно, ви закриваєте і всі дочірні вікна.

1.  Перші кроки

Для створення графічного інтерфейсу Lazarus надає програмісту палітру компонентів для створення інтерфейсу користувача. Програмісту потрібно всього лише вибрати на палітрі потрібні компоненти і за допомогою миші перенести їх на форму. Після того, як компонент розміщений на формі, він стає об'єктом, який має свої встановлені за замовчуванням властивості. Ці властивості можна переглядати та змінювати за допомогою вікна Властивості.
У нашій першій програмі при створенні інтерфейсу користувача будемо використовувати три компоненти: TForm (Форма), Label (Напис) і TButton (Командна кнопка).
2.  Об'єкт Форма
Форма (об'єкт типу TForm) є основою програми. Властивості форми визначають вигляд вікна програми.
3. Основні властивості форми

 4. Компонент TLabel
Компонент Label (Напис) використовується для виведення на форму тексту, який користувач не може змінити під час виконання програми. 

5. Основні властивості компонента TLabel

 6.  Компонент TButton

Компонент Button (Кнопка) - командна кнопка, за допомогою якої користувач може викликати виконання якої-небудь дії.


7. Властивості компонента TButton

Перерір себе! 

Інтерактивне завдання "Основні властивості форми"

Вивід даних у віко ShowMessage.

  
Результат роботи програми найчастіше виводять в поле виведення (компонент Label)  або у вікно повідомлення ShowMessage .
Для виведення результату використовується процедура ShowMessage (). Вона виводить на екран діалогове вікно з текстом з командною кнопкою OK.
Загальний вигляд інструкції виклику процедури ShowMessage:
ShowMessage ('Повідомлення', тип_вікна_повідомлення,список_кнопок, довідка);

де Повідомлення - текст, який буде відображено у вікні;

    тип_вікна_повідомлення - визначає зовнішній вигляд вікна;
  
  список кнопок - список даних, поданих через кому, які визначають тип кнопки (не     обов'язковий параметр);
У вікнах повідомлень можуть бути розміщені кнопки, імена яких подають через кому:

   

довідка - номер вікна довідкової системи при натисканні клавиші F1 (якщо не задано - використання довідки не передбачається).
Наприклад, для того щоб вивести результат в виконвння програми у вікно повідомлення можна додати такий рядок коду: ShowMessage(Молодець!) або в залежносты выд завдання програми.

Перерір себе!

 Інтерактивне завдання "Об'єкти, властивості, події".

Інтерактивне завдання "Компоненти та властивості".   

Інтерактивна вправа "Властивості і події об'єктів Lazarus".                   


Урок 7.

Програмне забезпечення ПК.

Урок 4.

Архітектура сучасного комп'ютера.
Урок 2. 

Двійкове кодування.

Бібліотека посилань:Стаття про системи кодування: 
Відеурок "Кодування текстової інформації"Урок 1. 

Інформаційні процеси. Кодування, декодування повідомлень.

Яка фраза закодована у QR-коды? Кому вона належить?

Комментариев нет: